SEKSI & PARISUHDE 17.8.2012 10:28

Dopamiini vai serotoniini - Voisivatko suhteenne ongelmat johtua tästä?

Parinvalinta on pitkälti aivokemiaa. Henkisilläkin ominaisuuksilla on väliä, mutta paljon vähemmän kuin luulemme. Ihastumisvaiheen hormoniryöppy saa sammakon näyttämään prinssille ja samalla myös persoonallisuuspiirteitä katsotaan ruusunpunaisten lasien lävitse.

http://is.mediadelivery.io/img/300/8118f1b5598c4ae6a432334b792e393d.jpg
Uusi tutkimus kertoo, että persoonallisuuspiirteiden vaikutus parinmuodostukseen on luultua pienempi.

Evoluutiobiologian dosentti Markus J. Rantalan mukaan ihastumisvaiheen hormoniryöppy saa sammakon näyttämään prinssille ja samalla myös persoonallisuuspiirteitä katsotaan ruusunpunaisten lasien lävitse.

– Ihastuksen huonoihin piirteisiin ei kohdisteta huomiota. Kumppanin negatiiviset persoonallisuuspiirteet huomataan vasta ihastumisvaiheen hormoniryöpyn hälvennyttyä.

Rantala kertoo, että ihastumisvaiheen jälkeinen tila on suhteen kannalta kriittinen.

– Jotkut persoonallisuustyypit eivät yksinkertaisesti tule kunnolla toimeen toistensa kanssa ja toisaalta tietyt persoonallisuustyypit vetävät puoleen toisiaan.

Rantala tutkimusryhmineen tutkii ihmisen parinvalintaa evoluutiopsykologian näkökulmasta.

Tavallisesti yksi välittäjäaine hallitsee

Persoonallisuuspiirteitä ja pariutumista on tutkittu pitkään parisuhteessa olleiden ihmisten keskuudessa. Rantala kertoo, että tutkimuksessa huomattiin, että pariutuminen ei ole tapahtunut satunnaisesti persoonallisuuspiirteiden mukaan.

 – Koeryhmän keskuudessa havaittiin erityisesti neljän hermoston välittäjäaineen ja hormononin vaikuttavan yksilön persoonallisuuteen voimakkaasti. Nämä ovat dopamiini, serotoniini, testosteroni ja estrogeeni.

Meistä jokaisella esiintyy näitä kaikkia välittäjäaineita ja hormoneja, mutta niiden suhteelliset määrät vaihtelevat.

– Tavallisesti yksi näistä välittäjäaineista on vaikutukseltaan hallitseva ja näin ollen vaikuttaa minkälainen persoonallisuus henkilölle kehittyy. Tutkimusten mukaan ihmiset jakautuvat aika tarkkaan neljään persoonallisuusryhmään sen mukaan, mikä välittäjäaine tai hormoni on vallitseva, Rantala kertoo.

Osa persoonallisuustyypeistä suosii samankaltaisia osa erilaisia


Hallitseva dopamiini


Henkilöt ovat usein seikkailunhaluisia, optimistisia ja luovia sekä boheemeja persoonallisuuksia. He ovat myös impulsiivisia, uteliaita ja haluavat saada jatkuvasti uusia kokemuksia. Suuren dopamiinipitoisuuden omaavat henkilöt tulevat toimeen parhaiten suuren dopamiinipitoisuuden omaavien henkilöiden kanssa.

Heille on tyypillistä myös halu jakaa kokemuksia kumppaninsa kanssa, muun muassa siksi heihin vetoavat muut toisessa ihmisessä ilmenevät samankaltaiset persoonallisuuspiirteet.

Hallitsevan dopamiinipitoisuuden omaavat henkilöt harrastavat myös todennäköisemmin extreme-lajeja. Tähän löytyy syy aivoista, dopamiinin palkitsemiskeskuksesta, joka ei reagoi yhtä voimakkaasti arkipäiväisiin onnistumisen tunteisiin kuin muilla persoonallisuustyypeillä tavallisesti.

Hallitsevan dopamiinipitoisuuden omaavat henkilöt vaativat siis voimakkaita kokemuksia saadakseen mielihyvää.

Hallitseva serotoniini

Henkilöillä on usein konservatiivisempi näkemys asioihin. He ovat perhekeskeisempiä, lojaajeja, arvostavat järjestystä ja pysyvät keskimääräistä uskollisempina. Hallitsevan serotoniinipitoisuuden omaava henkilö vetää puoleensa samankaltaista korkeaa serotoniinipitoisuutta omaavaa henkilöä.

Näillä pariskunnilla todennäköisemmin onnellisempi parisuhde ja heidän avioliittonsa on keskimääräistä kestävämpää laatua.  Korkean serotoniinin omaavat arvostavat myös turvallisuutta ja ovat tarkkoja raha-asiossaan.

Nämä henkilöt eivät kuitenkaan oikein tule toimeen henkilöiden kanssa, joilla dopamiini on hallitseva, koska he eivät voi sietää boheemia elämäntapaa.

Hallitseva testosteroni ja estrogeeni

Korkea testosteroni tekee ihmisistä analyyttisempiä, rohkeampia ja kilpailuhenkisempiä. Korkean testosteronipitoisuuden omaava henkilö ei tule toimeen parisuhteessa toisen korkean testosteronipitoisuuden omaavan henkilön kanssa, vaan vetää puoleensa toista korkean estrogeenipitoisuuden omaavaa henkilöä (sukupuolesta riippumatta).

Esimerkiksi nainen, jolla testosteroni hallitsevampi suosii miehissä persoonallisuuspiirteitä, jotka kertovat estrogeenistä. Näitä piirteitä ovat muiden muassa korkeampi hoivavietti, tunteellisuus, empaattisuus ja heikko kilpailuvietti.

Henkilöt, joilla estrogeeni on hallitseva, kokevat puolestaan vetoa henkilöitä kohtaan, joilla testosteroni on hallitseva.

Osallistu tutkimukseen!

Evoluutiobiologian dosentti Markus J. Rantalan johtama tutkimusryhmä etsii koehenkilöitä tutkimukseen, jossa tutkitaan vaikuttavatko persoonallisuuspiirteet kasvojen puoleensavetävyyteen.

Tutkimuksessa valitaan kahden kuvan välillä, joita on muokattu persoonallisuuden mukaan. Testiin menee aikaa noin 5 minuuttia.

Tutkimuksen pääsee tekemään tästä linkistä.

Lähde: Rakkaudeksi.fi