AUTOT 19.4.2017 7:45

Liikennevakuutuskeskus: Pysäköintialueille saatava yleiset tieliikennesäännöt! – ”nyt viereisen kadun nopeusrajoitus voimassa”

TIELIIKENNELAKI Vuonna 2015 liikennevakuutuksesta korvattiin lähes 43 000 pysäköintialueilla sattunutta liikennevahinkoa, mikä vastaa 45 prosenttia kaikista liikennevahingoista.

Kari Pullinen

https://is.mediadelivery.fi/img/300/abc758dc8f77459291bb848c275cb269.jpg
Tien määritelmää on esityksessä perusteettomasti laajennettu, LVK sanoo lausunnossaan.
Liikennevakuutuskeskuksen (LVK) mukaan uudessa tieliikennelaissa tulisi määrittää, että pysäköintialueilla noudatetaan yleisiä tieliikennesääntöjä.

– Lisäksi pysäköintialueilla vallitsee nykyisin lähtökohtaisesti viereisen kadun nopeusrajoitus, joka joissain tapauksissa on pysäköintialueelle liian korkea, lakiasiainpäällikkö Visa Kronbäck sanoo.

Tien määritelmää on esityksessä perusteettomasti laajennettu käsittämään osittain sellaisiakin alueita, jotka eivät käytännössä ole liikennöintiin tarkoitettuja, esimerkkeinä ojat tai luiskat. Tämä saattaa lisätä tulkinnanvaraisuutta esimerkiksi vastuukysymyksiä pohdittaessa.

Tulkintaerimielisyyksiä lisää LVK:n mukaan myös ennakointiperiaatteen voimakas korostaminen. Tieliikennelakiin esitetään lisättäväksi ennakointivelvollisuuden käsite, jonka mukaan tienkäyttäjän tulee pyrkiä varautumaan myös toisen tienkäyttäjän virheisiin.

Liikenne- ja viestintäministeriö pyysi LVK:lta lausunnon hallituksen esitysluonnoksesta tieliikennelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Esityksen ehdotukset ovat LVK:n mukaan pääosin kannatettavia. Esitysluonnos lisää kuitenkin joissain tilanteissa tulkinnanvaraisuutta ja liikenneturvallisuusvaikutusarviot ovat suppeita.

220 000 vahinkoa

Suomessa tapahtuu joka vuosi noin 100 000 lakisääteisestä liikennevakuutuksesta korvattavaa liikennevahinkoa.

Niiden lisäksi vapaaehtoisesta autovakuutuksesta korvataan vuosittain noin 120 000 törmäysvahinkoa.

Tieliikennelain säännöksiä joudutaan siis merkittävissä määrin tulkitsemaan vakuutusyhtiöissä.

– Tämän vuoksi on ensiarvoisen tärkeää, että tieliikennelain säännökset ovat mahdollisimman selkeitä ja yksiselitteisiä, lakiasiainpäällikkö Visa Kronbäck toteaa.